Domenii de licență – Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Inginerie electrică Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Inginerie şi management - Înscrierea candidaţilor - 7 – 23 iulie 2021

Calculatoare – Locuri buget 27 / locuri cu taxă 52 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Tehnologia informaţiei – Locuri buget 21 / locuri cu taxă 24

Automatică şi informatică aplicată – Locuri budget 20 // locuri cu taxă 24 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Electromecanică – Locuri cu taxă 9/ locuri cu taxă 40 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Inginerie electrică şi calculatoare – Locuri buget 18 / locuri cu taxă 33

Sisteme electrice – Locuri buget 17 / locuri cu taxă 32 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Electronică aplicată – Locuri cu taxă 20 / locuri cu taxă 40

Reţele şi software de telecomunicaţii - Locuri buget 24 / locuri cu taxă 35 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic - Locuri cu taxă 20 / locuri cu taxă 30

Detalii pe site: https://admitere.uoradea.ro/ro/licenta/ghidul-admiterii-2021-licenta

Vă așteptăm la FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI!

BAFTĂ!