Evenimentul Implementarea temelor orizontale și secundare în activitatea de cercetare și antreprenoriateste organizat și moderat de către experții cercetare și teme transversale din cadrul proiectului. Webinarul se adresează tuturor doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat membri ai grupului țintă al proiectului SmartDoct, profesorilor și doctoranzilor din cadrul IOSUD, Universitatea din Oradea și tuturor specialiștilor din domeniul academic interesați.

Valoare totală a proiectului: 6.436.627,61lei, din care:

-Valoarea cofinanțării UE:5.471.133,47 lei

Perioada de implementare a proiectului: 18.06.2019 - 17.12.2021(30 luni) Codul proiectului: 123008 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020.

Contact: Manager de proiect - Prof. Univ. Dr. Habil. HATOS Adrian, Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259.408.634, http://smartdoct.uoradea.ro/

Biroul de Comunicare