Astfel, luni, 07 iunie va avea loc Simpozionul doctoranzilor cu titlu: ,,Migrația românilor ortodocși în Occident: înstrăinare sau redescoperirea identității?”, iar în zilele de Marți și Miercuri, 08-09 iunie 2021, va avea loc Simpozionul internațional cu titlu: - Pastorație și misiune în diaspora românească – provocări și perspective.  Grija Bisericii Ortodoxe pentru cei răposați, reflectată în Ierurgiile consacrate.

Manifestările științifice organizate se adresează atât mediului clerical cât și celui laic, aceasta deoarece tematica prezentată în cadrul referatelor au o arie de abordare foarte vastă.

La lucrările Simpozionului international din data de 08-09 iunie, 2021, cu tema: Pastorație și misiune în diaspora românească – provocări și perspective.  Grija Bisericii Ortodoxe pentru cei răposați, reflectată în Ierurgiile consacrate, vor paticipa cadre didactice de  la mai multe Facultăți de Teologie Ortodoxă din țară (București, Iași, Craiova, Arad, Alba Iulia, Oradea), precum și cadre didactice și alți invitați din strănătate: (SUA, Marea Britanie, Irlanda, Italia), care vor prezenta situația, viața, activitatea și metodele de catehizare din comunitățile ortodoxe din diaspora.

Ambele evenimente se vor desfășura on-line pe platforma ZOOM, iar referatele prezentate de către participanți se vor concretiza în apariția unui volum dedicat manifestărilor.

Biroul de Comunicare

Image