Pentru aceia care, eventual, caută argumente în vederea achiziționării acestei lucrări iată câteva rânduri din prezentarea volumului, realizată de lect.univ.dr. Orlando Balaș.

„Aparent dificilă, pretențioasă, conform mărturisirilor autorului din Prefață, ea nu folosește niciun termen (acolo unde apare vreunul este explicat limpede pe loc), nicio noțiune de istorie, teorie sau critică literară, niciun scriitor sau operă care să nu fie recomandate de programele și manualele școlare, inclusiv alternative. Lucrarea intervine ca un fel de auxiliar, îndreptar sau îndrumar pentru elevii din învățământul primar și gimnazial. (...) Demersurile științifice istorico-literare ale autorului realizează o performanță neobișnuită a concentrării unei biblioteci întregi într-o singură carte. Ea ar putea îndeplini rolul de enciclopedie ambulantă de istorie a culturii și literaturii universale pentru copii, la îndemâna tuturor. Ca simplu cititor, dar mai ales ca referent, care cunosc bine această carte și întreaga activitate profesională, didactică și științifică a domnului prof.univ.dr. Paul Magheru, mă simt îndreptățit să propun sau să solicit ca o instituție abilitată să facă nominalizarea autorului acestei cărți pentru un premiu al Academiei Române. În aceste vremuri de nefericită pandemie, de izolare și distanțare socială, profesorul Universității din Oradea, în calitatea de conducător științific în domeniul literaturii universale și comparate, a știut să se transforme într-o ființă de hârtie și să pună la îndemâna celor interesați o carte scrisă, care să rămână, să poată suplini când e nevoie profesorul de la catedră sau să completeze eficient învățământul online”.

Biroul de Comunicare

Image