Evenimentul urmăreşte dezvoltarea programelor de studii doctorale din domeniul geografiei prin cooperarea transfrontalieră dintre universităţile membre ale Consortiului (Universitatea din Oradea şi Universitatea de Vest din Timişoara de partea română şi Universitatea din Debrecen, respectiv Universitatea din Szeged de partea maghiară).

Un număr de 20 de doctoranzi şi profesorii conducători de doctorat din cele patru centre universitare se vor întâlni la Oradea cu ocazia prelegerilor susţinute de Prof.univ.dr. Gábor Kozma, Director al Departamentului de Geografie Socială şi Dezvoltare Regională, Universitatea din Debrecen şi Prof.univ.dr. Zoltán Kovács, Director al Departamentului de Geografie, Universitatea din Szeged.

În cadrul manifestării, prelegerile vor fi susţinute de vizite în teren pentru familiarizarea invitaţilor cu patrimoniul cultural turistic al oraşului Oradea dar şi cu problemele legate de existenţa brownfield-urilor în peisajul urban şi posibilităţile de reconversie funcţională a acestora.

Pentru informaţii suplimentare vă ataşăm programul evenimentului şi adresa de contact: cezarmorar@yahoo.com

Responsabil Comunicare: dr. Vasile Grama, tel: 0740/889301, vasigrama@yahoo.com