Raportul „Studiu privind nevoile de competențe transversale în sprijinul cercetării și inovăriieste elaborat de experții cercetare și teme transversale și reprezintă rezultatul principal al activității 5. FORMAREA COMPETENȚELOR TRANSVERSALE ÎN SPRIJINUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII, subactivității 5.1. Studiu privind nevoile de competenţe transversale în sprijinul cercetării şi inovării, derulată în perioada august 2019-martie 2020. Studiul urmărește identificarea și evaluarea nevoilor de competențe transversale pentru cercetare și inovare ale absolvenților cu diplomă de doctorat ai Universității din Oradea.

Ca obiective specifice, studiul își propune să:

Descrie modalitățile de parcurgere a programelor de pregătire doctorală;

Identifice traiectoriile privind inserția profesională a absolvenților cu diplomă de doctorat ai Universității din Oradea;

Identifice strategiile utilizate de absolvenții de studii doctorale pentru creșterea șanselor de angajare;

Analizeze nevoile de competențe transversale din perspectiva creșteri șanselor de inserție pe piața muncii a absolvenților de studii doctorale;

Identifice strategiile absolvenților de studii în vederea formării competențelor transversale cu specific în domeniul cercetării și inovării;

Realizeze analiza nevoilor angajatorilor de personal cu pregătire în domeniul cercetării și inovării;

Identifice strategiile angajatorilor cu privire la formarea competențelor transversale ale angajaților cu studii doctorale.

Cercetarea a cuprins două componente: o parte a studiului s-a derulat în rândul doctorilor, absolvenți ai Universității din Oradea, iar o altă parte a inclus subiecți angajatori ai persoanelor absolvente de studii doctorale.

Studiul privind absolvenții de studii doctorale ai Universității din Oradea a vizat colectarea datelor pe trei direcții principale: analiza traiectoriei academice, analiza traiectoriei profesionale a acestor absolvenți, respectiv identificarea și analiza nevoii de competențe transversale. La acest studiu au participat 83 de absolvenți de studii doctorale care au obținut titlul de doctor la Universitatea din Oradea în ultimii 5 ani (2014-2019).

Studiul realizat cu subiecții angajatori ai absolvenților de studii doctorale a urmărit identificarea modalităților de recrutare a angajaților cu titlu de doctor, evaluarea nevoilor de competențe transversale pentru derularea activităților profesionale și de cercetare și strategii în vederea dezvoltării competențelor angajaților. În cadrul acestui studiu au fost analize răspunsurile a 31 de unități publice și private, care au angajați absolvenți de studii doctorale.

În ceea ce privește competențele transversale, se observă o similitudine între competențele apreciate de angajatori ca fiind necesare și cele indicate de către absolvenții de studii doctorale. Acestea sunt: gândirea critică și analitică, creativitate, munca în echipă, rigurozitate și responsabilitate, soluționarea problemelor, planificare și organizare, comunicare, capacitate de sinteză, spirit de inițiativă, ambiție și implicare. Pe de altă parte, angajatorii subliniază importanța pregătirii continue în vederea asimilării competențelor necesare locului de muncă. Un alt aspect semnalat în cadrul studiului se referă la similarități identificate în ceea ce privește competențele transversale necesare derulării activității profesionale și celei de cercetare. Atât în cadrul studiului cu absolvenții de studii doctorale, cât și în studiul cu angajatorii, nu sunt diferențe semnificative între aprecierea nevoii de competențe transversale pentru activitatea profesională și cea pentru activitatea de cercetare.

 

Rezultatele studiului sunt prezentate la link-ul: http://smartdoct.uoradea.ro/rezultate.

Biroul de Comunicare