Tematica propusă pentru acest an de către Organizația Internațională de Fizică Medicală (IOMP) a fost: “It’s a medical physics world” (Este o lume a fizicii medicale), simbolizând atât multidisciplinaritatea fizicii medicale, cât și colaborările strânse dintre diferitele organizații naționale de fizică medicală în vederea dezvoltării continue a domeniului pe plan internațional. Această temă vastă a oferit posibilitatea participanților să acoperere o gamă variată de subiecte începând cu prezentarea agenților fizici utilizați în reabilitarea medicală, continuând cu inteligența artificială în medicină, până la discuții legate de contaminarea radioactivă a mediului.

Numărul mare de postere științifice cu care s-au prezentat studenții și elevii au colorat atmosfera și au creat oportunitatea unei competiții în cadrul căreia s-au acordat premii pentru cele mai ilustrative lucrări.        

Doresc să mulțumesc și pe această cale tuturor participanților, prezentatorilor și profesorilor coordonatori pentru entuziasmul de care dau dovadă an după an și pentru fructuoasa colaborare cu Departamentul de Fizică.

Prof.univ.dr. Loredana Marcu

Facultatea de Informatică și Științe, Universitatea din Oradea

Președinte al Colegiului Fizicienilor Medicali din România

Image  

Image  Image  

Image  Image