Bucurându-se de o finanțare 5.471.133,47 lei, proiectul și-a propus creşterea numărului absolvenţilor de doctorat şi postdoctorat ai Universităţii din Oradea care îşi găsesc un loc de muncă sau iniţiază propria afacere. Așa cum a declarat managerul proiectului – prof.univ.dr.habil. Adrian Hatos, 80 doctoranzi şi 35 cercetători postdoctorat ai Universității din Oradea vor beneficia, prin proiectul SmartDoct, de bursa doctorand antreprenor în valoare de 300 euro/lună, respectiv bursa cercetător post-doctorat antreprenor în valoare de 460 euro/lună, de un program gratuit de formare a competențelor antreprenoriale și competențelor transversale în sprijinul cercetării şi inovării, precum și de un pachet de servicii de mentorat, consiliere şi orientare profesională personalizate.

În deschiderea conferinței, au luat cuvântul prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău, rectorul Unversității din Oradea, prof.univ.dr.habil. Radu-Cătălin Țarcă, director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (Universitatea din Oradea) și Bekesi Csaba, Directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, partenerul Universității din Oradea în proiect.

Rectorul UO a mulțumit echipei care s-a implicat în scrierea proiectului subliniind că alte universități din țară nu au câștigat proiecte de o asemenea anvergură și a subliniat faptul că scopul Universității din Oradea este de a stimula studenții doctoranzi și postdoctoranzi nu doar pentru a se integra pe piața muncii, ci pentru a deveni ei înșiși angajatori în cadrul propriilor afaceri demarate pe baza cercetării doctorale.

Directorul Radu Ţarcă, a arătat că inițiativa proiectului aparține Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, iar scopul este acela de a stimula toate școlile doctorale ale Universității din Oradea și de a încuraja transferabilitatea în economie a rezultatelor de cercetare în domenii de specializare inteligentă.

Directorul Bekesi Csaba a menționat că instituția pe care o reprezintă, care ”sprijină în principal ocuparea forței de muncă și nu șomerii, așa cum se înțelege greșit de cele mai multe ori, este onorată să fie partenerul Universității din Oradea în acest proiect și că, personal, se mândrește că este un produs al Universității din Oradea”.

Managerul proiectului, Adrian Hatos a prezentat activitățile și rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului, insistând asupra complexității acestuia care vizează, în special, formarea competențelor antreprenoriale și transversale ale studenților doctoranzi și postdoctoranzi, dar cuprinde și o componentă de încurajare a parteneriatului dintre universitate și agenţii economici relevanţi în legătură cu tema studiilor doctorale, precum și o componentă de cercetare a obstacolelor întâmpinate de doctoranzii Universității din Oradea în integrarea lor pe piața muncii. În cadrul acestei ultime componente, vor fi intervievați 30 de doctori ai Universității din Oradea și 30 de angajatori și vor fi organizate workshopuri pe următoarele teme:

  • Cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat;
  • Inovare socială și cercetarea universitară;
  • Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în cercetarea știintifică;
  • Combaterea discriminării în viața academică;
  • Promovarea dezvoltării durabile în învățământul superior și cercetarea academică; Tinerii cercetători pe piața muncii.

Următorul eveniment în cadrul proiectului, care va avea loc în luna septembrie, va fi adresat grupului țintă și va prezenta clar criteriile de selecție, care fac obiectul unei metodologii la care se lucrează intens în prezent, dar care “vă asigur că vor fi transparente și meritocratice”, a arătat în final Adrian Hatos.

Biroul de Comunicare


Image Image Image