Manifestarea a fost moderată de prof.univ.dr. Sorin Şipoş, directorul Școlii Doctorale de Istorie.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul: prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău,  rectorul Universităţii din Oradea, prof.univ.dr. Gabriel Moisa, prodecanul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, prof.univ.dr. Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării Crișurilor Oradea, prof.univ.dr. Sorin Șipoș, Directorul Școlii Doctorale de Istorie.

Domnul rector, a subliniat faptul că profesorul Sever Dumitrașcu, atât ca om de știință, cât și prin funcțiile ocupate, pe care și le-a asumat într-un complex context socio-politic și cultural românesc (în special cea de director al Muzeului),  „și-a pus amprenta asupra culturii bihorene din a doua jumătate a veacului trecut. Într-un timp marcat de profunde schimbări dramatice și radicale în ierarhia valorilor, în structura și mentalitatea societății românești, numai o personalitate puternică și echilibrată, cu simțul dreptății și cu profund respect față de istorie și cultură, putea să facă față cerințelor concrete ale timpului respectiv.”  

Prof.univ.dr. Gabriel Moisa, de formație istoric, a remarcat faptul că aniversarea profesorilor de la Departamentul de Istorie, a devenit deja o tradiție în mediul universitar orădean, după modelul universității clujene. În continuare, istoricul a evidențiat personalitatea profesorului Dumitrașcu, care a reușit să comunice în toate împrejurările vieții cu o debordantă omenie cu cei din jur, mai vârstnici și mai tineri, cu cei din mediul academic și cu cei de la muzeu, știind că va veni o vreme când nu trăiești decât prin alții.  

„Timp de 19 ani domnul profesor Sever Dumitrașcu a condus cu succes instituția muzeală din Oradea”, a subliniat prof.univ.dr. Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării Crișurilor, „iar după retragere a rămas multă vreme muzeograf”. În continuare, domnul Chiriac a făcut referire la calitățile manageriale ale domnului Dumitrașcu care a „păstorit generația de aur a muzeografiei orădene, fără a omite valorile sale umane, forța remarcabilă de muncă și colegialitatea de care a dat dovadă pe tot parcursul carierei sale. Ca și profesor, adeseori cursurile și seminariile erau ținute în sălile  muzeului, încercând să transpună teoria ce le-o transmitea studenților în practică, iar studenții puteau fi întâlniți mereu în expozițiile și laboratoarele muzeului.”

La final prof.univ.dr. Sorin Şipoș a apreciat în mod deosebit personalitatea savantului sărbătorit. „Astăzi îl aniversăm pe profesorul Sever Dumitrașcu, cel care a activat încă de la înființarea specializării Istorie-Geografie la Institutul Pedagogic de 3 ani din Oradea, în 1964. Sunt, iată, 55 ani în care distinsul profesor a servit muza Clio la Oradea. Cred că nu se putea să începem mai potrivit acest ciclu de manifestări 55 de ani de Specializare în Istorie la Universitatea din Oradea, decât cu acțiunea de astăzi Sever Dumitrașcu - 55 ani în Slujba Muzei Clio. Activitatea profesorului Sever Dumitrașcu se leagă de două instituții de învățământ și de cultură din Oradea, anume Universitatea din Oradea și Muzeul Țării Crișurilor. Sunt câteva direcții majore în care domnia sa a activat, anume formarea studenților, cercetările arheologice și istorice, precum și dezvoltarea și conservarea patrimoniului din Crișana. Fără nicio îndoială, după 55 de ani de activitate, domnia sa se identifică prin tot ceea ce a realizat cu muncă trudnică și tăcută, asemenea țăranului roman, cu istoria Crișanei și, la modul general, cu trecutul neamului românesc, pe care îl iubește organic și firesc”.

Implicat, decenii de-a rândul în cercetări de specialitate desfășurate pe 20 de șantiere arheologice din țară, precum și în colegiile de redacție ale unor reviste de specialitate (Crisia, Biharea, Nymphaea, Analele Universității din Oradea, Seria Istorie-Arheologie, Munții Apuseni) sau în îndrumarea a zeci de doctoranzi, profesorul Dumitrașcu le-a cedat celor din preajmă și instituțiilor pe care le-a condus vremelnic o mare parte a timpului și a energiei sale, componente atât de prețioase pentru viața omului de știință. Astfel, arheologul și universitarul Sever Dumitrașcu s-a impus ca o personalitate reprezentativă a arheologiei și culturii românești, creând o operă impresionantă (21 de cărți și peste 350 de studii și articole publicate în țară și străinătate) prin originalitatea ideilor și prin numărul lucrărilor publicate. Domnia sa a participat de la început la dezbaterea și clarificarea unor probleme fundamentale ale istoriei noastre vechi: dacii liberi, continuitatea daco-romană în vestul spațiului românesc, cetăţile dacice din vestul şi nord-vestul Munților Apuseni, investigarea aşezărilor rurale din vestul şi nord-vestul Munţilor Apuseni în mileniul I d.Hr. formarea limbii și a poporului român etc. După eliberarea de povara obligațiilor oficiale și beneficiind de o excepțională vigoare intelectuală și fizică, profesorul s-a dedicat, cu o uimitoare abnegație și eficiență, cercetării științifice și activităților culturale.

Biroul de Comunicare


Image Image Image Image