Cu ocazia încheierii anului universitar, studenții care au participat la programul de practică Protecția copilului – de la teorie la practică, vor fi evaluați pentru activitatea desfășurată pe parcursul acestui semestru. Aceasta este ultima evaluare de care vor avea parte studenții care au beneficiat de stagiile de practică planificate în cadrul proiectului PractiPASS. Activitatea din acest semestru a constat în elaborarea și implementarea unor proiecte realizate pe grupe de studenți. Studenții au avut posibilitatea să opteze pentru teme încadrate pe trei secțiuni: activități de voluntariat în serviciile de protecție a copilului, propuneri de măsuri de protecție pentru copilul aflat în dificultate și activități didactice pentru copii. Proiectele elaborate au demonstrat capacitatea studenților de a aplica în situații concrete cunoștințele dobândite pe parcursul stagiilor de practică, dar și angajamentul și devotamentul lor pentru domeniul protecției copilului.

Consider că proiectul elaborat de grupul nostru este unul reușit. Ghidul pentru elaborarea proiectelor care ne-a fost pus la dispoziție, nu numai că ne-a fost de folos pentru conturarea ideii noastre, dar ne-a ajutat să ne clarificăm anumite aspecte, precum modul în care trebuie să formulăm un obiectiv SMART, cum să planificăm un buget etc.. Îmi pare rău că se încheie această activitate, deoarece am reușit să îmi cunosc cu adevărat colegii și să formăm o echipă”. (studentă la Asistență Socială, anul 2, Universitatea din Oradea)  

Proiectul PractiPASS se află în al treilea an de implementare și este derulat în parteneriat inter-regional în trei universități: Universitatea din Oradea, Universitatea din București și Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, și instituții cu activitate în domeniul protecției copilului din cele trei locații. Proiectul PractiPASS, urmărește facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a studenţilor prin eficientizarea stagiilor de practică. În cadrul proiectului au fost implicați peste 600 de studenți de la specializările Asistență Socială, Sociologie, Psihologie și Psihopedagogie specială.

În paralel cu stagiile de practică, în județul Bihor, studenții și cadrele didactice au continuat campania de informare cu privire la drepturile copilului, acțiune demarată în octombrie 2012. Activitatea a constat în promovarea broșurii Povestea Drepturilor Copilului în rândul elevilor din clasele a III-a și a IV-a din școlile din mediul rural. Materialul informativ prezintă principalele drepturi ale copiilor, expuse sub forma unor povești care fac referire la situații concrete de încălcare sau de respectare a unui drept. Campania s-a bucurat de participarea activă a elevilor și de sprijinul cadrelor didactice din mediul rural.

Partenerii Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Administraţia Socială Comunitară Oradea, Fundaţia Copii Făgăduinței - Oradea, Centrul Şcolar pentru Educaţiei Incluzivă nr. 1 Oradea, Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 Bucureşti, Fundaţia „Copii în Dificultate” Bucureşti, Şcoala Specială nr. 7 Bucureşti, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Consiliul Local al Municipiului Arad - Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, Fundaţia Creştină R.C.E. Speranţa Copiilor Arad.

Manager de proiect: prof. univ. dr. Floare Chipea, Universitatea din Oradea

Persoană de contact: cercetător ştiinţific Sorana Săveanu, director de promovare, comunicare şi imagine, e-mail: soranasav@gmail.com, tel.: 0744367063

BC Nr. 99 din 19.06.2013