Scopul acestei manifestări a fost acela de a stimula studenții să-și coreleze cunoștințele teoretice și practice din domeniul ingineriei cu abilitățile de cercetare, evenimentul materializându-se într-o serie de lucrări științifice care pun în valoare eforturile creative și intelectuale ale acestora. Simpozionul a creat cadrul adecvat pentru prezentarea şi dezbaterea rezultatelor ştiinţifice şi tehnice obţinute de studenți pe parcursul pregătirii profesionale.

Au fost acceptate 51 de lucrări științifice, grupate în 4 secțiuni: S1 - Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme electroenergetice performante. Fiabilitate, S2 - Ingineria și protecția mediului. Ecologie. Management și marketing în domeniul energetic. Materiale și tehnologii, S3 - Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică şi S4 – Informatică aplicată în energetică.

La SERM STUDO 2019 au participat studenți și cadre didactice coordonatoare de la 5 centre universitare (Iași, Târgu Mureș, Petroșani, Hunedoara și Oradea). Juriul format din cadre didactice universitare a premiat cele mai originale și valoroase lucrări cu diplome și premii, constând în cărți tehnice de specialitate.

Studenții Universității din Oradea au fost prezenți în cadrul simpozionului cu un număr de 24 de lucrări științifice. Dintre acestea, 3 lucrări au fost distinse cu premiul întâi, 3 cu premiul al doilea, iar 4 lucrări cu premiul al treilea.

Agenda simpozionului a fost completată în mod plăcut de activităţi recreative şi de agrement.

Studenții din comitetul de organizare al SERM STUDO 2019 au fost: BLIDAR Andreea, BUBOI Cosmin Florin, CORAȘ Ionuț Raul, DERŞEDAN Maria, KUREK Anca Lavinia, MARC Natalia Carina, MIHAI Denis, MULCUȚA Mihai, PETREA Ştefan, RECEAN Daniel Codruţ, SMEU Mare Constantin, STURZA Paula-Alexandra, SZABO Beatrix Iris, TINCĂU Adela Ancuța și VĂLEAN Mărioara.

Simpozionul a constituit un bun prilej pentru studenții din diverse centre universitare din țară de a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și de a deschide perspectiva unor colaborări viitoare.

Biroul de Comunicare

Image