Domnul prof.univ.dr.habil Constantin Bungău, Rectorul Universității din Oradea a rostit un cuvânt de bun venit, precizând apoi că doamna ministru se va referi în discursul domniei sale la ceea ce se întâmplă azi, în 2019 și la ce se va întâmpla în 2020 în sfera învățământului superior, afirmând totodată că ministrul face parte din familia Universității din Oradea.

Prof.univ.dr. Ecaterina Andronescu a început prin a spune că ministerul se află în etapa în care pregătește legislația pentru învățământul superior deoarece, în acest moment, această legislație este foarte stufoasă și a suferit mult prea multe modificări în ultimii 10 ani. Este o lege foarte greoaie, motiv pentru care domnia sa încearcă să se inspire din legislația care privește învățământul din alte țări.

Una din preocupările prioritare ale ministerului este învățământul preuniversitar. De asemenea, doamna ministru a afirmat faptul că lipsa unui statut al cadrului didactic nu a ajutat la conservarea rolului în societate.

O foarte mare problemă cu care se confruntă societatea românească în acest moment este faptul că elevii de clasa a VIII-a nu sunt deloc pregătiți, iar situația absolvenților de liceu este aproape similară, ”dacă observăm rezultatele de la bacalaureat”.

Dar, există și un factor pozitiv în ceea ce privește bugetul acordat universităților și care reprezintă 5,5% din PIB. ”Este adevărat”, a afirmat ministrul , ”că cei mai mulți bani se vor îndrepta către învățământul preuniversitar, dar acest lucru nu înseamnă că universitățile nu vor beneficia de un buget suficient.”

De asemenea, ministrul a mai spus ”că trebuie să se insiste asupra activității conducătorului de doctorat, a echipei pe care acesta a format-o în vederea pregătirii doctoranzilor, dar, în egală măsură și asupra rezultatelor activității științifice pentru că aceasta ne poziționează din ce în ce mai bine în ranking-urile internaționale, iar în interiorul fiecărei universități adaugă un plus la capitolul calitate.”

După speechul doamnei ministru, a urmat o sesiune de întrebări din partea reprezentanților senatului UO, a Școlii Doctorale sau ale studenților, toți cei prezenți fiind preocupați de diferite aspecte legate de învățământul superior, cum ar fi renovarea clădirilor și căminelor ce aparțin Universității din Oradea, a cartei universitare sau abandonului școlar, etc.

Ministrul a amintit faptul că soluția pentru abandonul școlar este depunerea de proiecte prin care să se solicite finanțare pentru studenții care renunță la facultate din cauza lipsei materiale. Rectorul UO a subliniat faptul că Universitatea din Oradea a depus deja câteva proiecte în acest sens și că agreează idea consilierii absolvenților de liceu în momentul în care aceștia trebuie să își hotărească viitorul.

Cu aceste cuvinte, domnul rector a încheiat întâlnirea, mulțumind, atât celor prezenți, dar mai ales doamnei ministru pe care a invitat-o să semneze în Cartea de Onoare a Universității din Oradea.

Biroul de Comunicare


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image