La eveniment au participat lect.univ.dr. Diana Cârmaciu, prodecan la Facultatea de Drept, prof.univ.dr. Eugen Macocian, prorector responsabil cu managementul cercetării științifice și al relațiilor internaționale, conf.univ.dr. Cristian Miheș, Director de Departament Drept și Științe Administrative la Facultatea de Drept, precum și notar public Marinela Baba, președinte al Camerei Notarilor Publici Oradea, consilier juridic Ioana Sasu-Sbârciog, decan al Colegiului Consilierilor Juridici Bihor și judecător dr. Carmen Domocoș, președinte al Tribunalului Bihor, reprezentanți ai instituțiilor publice partenere.

Cu această ocazie, a avut loc prima ediție a concursului studențesc ”Ioan D. Romoșan” în cadrul căruia echipele implicate au prezentat juriului format din lect.univ.dr. Florina Morozan, lect.univ.dr. Mihaela Teaca și avocat Florica Romoșan soluțiile unui caz practic.

În cadrul conferinței, a fost lansată cartea “Drept Civil. Obligații” (editura ”Hamangiu”, 2018) a profesorului Ioan Romoșan. Conf.univ.dr. Cristian Miheș a prezentat repere din cariera didactică și științifică a autorului subliniind faptul că obiectivul de viață a regretatului profesor a fost Facultatea de Drept din cadrul Universității din Oradea. Cartea a fost prezentată de lect.univ.dr. Florina Morozan, în opinia căreia lucrarea reprezintă “testamentul științific al profesorului”.

La secțiunea de prelegeri și dezbateri au fost prezentate o serie de comunicări pe teme din aria dreptului privat axat pe probleme de actualitate de drept material și probleme de drept procesual civil. La lucrări au participat prof.univ.dr. Mircea Dan Bob (Cluj-Napoca), prof.univ.dr. Romulus Gidro (Cluj-Napoca) precum și cadre didactice și masteranzi ai Facultății de Drept, notari publici și avocați.

Evenimentul s-a dovedit foarte necesar, atât pentru teoreticienii, cât și pentru practicienii dreptului, urmând ca pe viitor să fie organizate alte astfel de conferințe de specialitate.

Biroul de Comunicare


Image Image Image Image Image