Evenimentul organizat în acest an are o triplă semnificație pentru noi, fiind anul Centenarului Marii Uniri, anul în care aniversăm 55 de ani de învățământ superior continuu la Universitea din Oradea și nu în ultimul rândeste anul în care se împlinesc 25 de ani de la înființarea Facultății de Protecția Mediului (1993-2018). Cu această ocazie s-a acordat o diplomă de excelenţă pentru colaborarea academică dintre Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului și Universitatea din Szeged, Facultatea de Inginerie şi o diplomă de excelenţă pentru colaborarea academică cu Universitatea din Debrecen, Facultatea de Agricultură.

Facultatea de Protecția Mediului s-a dezvoltat continuu, numărul specializărilor crescând de la 3 specializări în anul 1993 (Ecologie, Horticultură și Agricultură) la 11 programe de licență acreditate, 7 programe de studii de master și un program de doctorat în Domeniul Agronomiei în prezent.

A fost trecută în revistă istoria celor două simpozioane „Factori de risc pentru mediul înconjurător și siguranța alimentară” (Risk Factors for Environment and Food Safety) aflat la a XI-a ediție şi simpozionul „Resurse naturale și dezvoltare durabilă” (Natural Resources and Sustainable Development) aflat la a XVI-a ediție.

Lucrările primului simpozion „Risk Factors for Environment and Food Safety” vor fi publicate în revistele Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Protecţia Mediului, Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, B+, CNCSIS, (BDI-CABI), iar lucrările celui de-al doilea simpozion, vor fi publicate în revista „Natural Resources and Sustainable Development”.

Cercetările cadrelor didactice din Oradea, din ţară şi din străinătate au fost cuprinse în 147 lucrări ştiinţifice structurate la următoarele secţiuni: Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Ingineria Mediului, Silvicultură, Tehnologia şi Controlul Alimentelor, Agroturism şi Diverse.

Pentru prezentare în plenul simpozioanelor au fost selectate 6 lucrări științifice:

- Sonea Nicolae Călin, Racz Diana,  Mraz Camelia, Dinescu Carmen,  Hodișan Dorian, Rahotă Daniela - General Considerations in the Supervision of the Quality of Drinking Water- Identifications of Arsenic Contamination and Communication of the Impact of Health;

- Domuța Cristian - Aspects Regarding Organic Vineyard Farming in Crisana Hills DOC, Saniob, Bihor;

- Sabău Nicu Cornel, Laslo Vasile, Romocea Tamara, Oneț Aurelia, Pantea Emilia, Oneț Cristian - The Influence of Economic Agents Restructuring from the Industrial Area of Oradea on the Quality of Groundwater and Surface Water;

- Dubău Călin Gavril, Cătaş Adriana - Maximizing Energy Efficiency in the Case of Horizontal Axis Wind Turbine;

- Chiș Adriana Monica, Purcărea Cornelia Honey – Rosehip Preparations and Their Antioxidant Properties;

- Chebeleu Ioana Camelia, Chebeleu Mircea - Sales and Purchase Agreement with Redemption Pact. New Legal Institution in the Romanian Legal System 14.

                                            Decan,                                                  Coordonator științific,

                              Prof.univ.dr.ing Ioan CHEREJI                    Conf. univ.dr.ing. Ioana BORZA

Image

Image  Image  Image  Image  Image Image  Image  Image