Domnia Sa este un inovator profund al studiilor de lingvistică și de gramatică italiană, atât pe versantul limbii vechi cât și pe cel al italienii contemporane, un filolog romanic de înaltă performanță, specialist al literaturilor neolatine medievale, un autor strălucit în domeniul poeticii textului literar și, nu în ultimul rând, un românist de excepție, iubitor și cunoscător rafinat al limbii și literaturii române.

În domeniul lingvisticii, Lorenzo Renzi a realizat două opere monumentale precum Grande Grammatica italiana di consultazione, a cura di Lorenzo Renzi, Giampaolo Salvi e Anna Cardinaletti, Bologna, Il Mulino, 1988-1995 (trei mari volume, de peste 2000 de pagini, având o nouă ediție în anul 2001) și Grammatica dell’italiano antico, a cura di Giampaolo Salvi e Lorenzo Renzi, Bologna, Il Mulino 2010, 2 vol., 174 p. Recunoscută pe plan internațional ca fiind un reper inconfundabil și o opera de referință în lingvistica contemporană, Marea Gramatică oferă o descriere exhaustivă a structurilor gramaticale ale limbii italiene, pe baza celor mai avansate realizări teoretice ale lingvisticii actuale.

Pentru opera sa ştiinţifică şi pentru impactul său cultural fecund, patru dintre cele mai importante Universități din România au acordat profesorului Renzi titlul de Doctor Honoris Causa, și anume: Universitatea din București, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara. De asemenea, Catedra de “Limbi Moderne şi Comunicare în afaceri”  a Universității “Babeş-Bolyai” din Cluj i-a intitulat propriul centru de studii lexicografice (Cercul de Lexicografie “Lorenzo Renzi”). Iar în 2003, Președintele României i-a conferit, prin decret, Ordinul naţional pentru merit “Steaua României” în grad de "Mare Ofițer".

 

lect.univ.dr. Radu Românaşu

Laudatio