Începând cu anul 1991, Universitatea din Oradea, prin specialiștii ei istorici și economiști organizează, din doi în doi ani, Simpozionul „Muncă, bani, bănci, cultură și politică (sec. XVIII-XXI)”, profilat pe probleme de istorie financiar-bancară. În jurul acestui eveniment s-au reunit istorici, economiști, funcționari de bancă, studenți, masteranzi și doctoranzi în istorie și științe economice din cadrul unor importante centre universitare românești precum București, Iași, Clij-Napoca, Târgu-Mureș, Arad etc.

       Deschiderea oficială s-a desfășurat în Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea. Din prezidiu au făcut partye prof.univ.dr. Ioan Mang, Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Iulius Delorean, Subprefect al județului Bihor, Dacian Palladi, Manager al Municipiului Oradea, prof.univ.dr.ing. Sorin Curilă, Președintele Senatului Universității din Oradea, prof.univ.dr. Eugen-Victor Macocian, Prorector responsabil cu Managementul cercetării şi relaţii internationale, prof.univ.dr. Alina Bădulescu, Decan al Facultății de Științer Economice, prof.univ.dr. Ioan Horga, Decan al Facultății de Istorie,Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării și prof.univ.dr. Mihai Drecin de la Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării.

       Și de această dată implicarea voluntarilor a făcut posibilă organizarea acestei întruniri științifice, cea mai veche de acest profil din țară și Europa Centrală.

       Parte din cele aproximativ 400 de comunicări susținute până acum au fost publicate în câteva volume editate la Oradea și la Cluj-Napoca, în timp ce altele sunt pregătite pentru tipar.

       Trebuie subliniat faptul că în cele aproape trei decenii de existență a Simpozionului, s-a constituit un grup de cercetători profilați pe studiul istoriei bancare românești și central europene, parte importantă a istoriei economice, bază a vieții politice și culturale pentru orice epocă istorică.

       Au fost susținute 26 de comunicări care au elaborat teme privind istoria bancară a epocii moderne (sec. XVIII -1928),  a epocii contemporane (1928 - 1989), a epocii de tranziție spre starea etapa recentă, inclusiv problema globalizării (după 1990).

       Toate lucrările susținute vor fi publicat într-un volum, în anul 2019.

Birou Comunicare


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image