Evenimentul este coordonat de directorul CCSISEO, d-na conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona.

La workshop vor participa academicieni, lectori invitați, cadre didactice și studenţi din 9 centre universitare, elevi, precum și specialişti în domeniul tematicilor workshop-ului.

Scopul manifestării științifice studențești îl constituie acumularea de cunoştinţe, stimularea creativităţii, dezvoltarea de metode şi deprinderea implementării practice a acestora pentru obţinerea de avantaje economice, financiare, sociale prin creşterea eficienţei energetice la consumatori.

Birou Comunicare


Image Image Image