Cei trei Sfinți au trăit la sfârșitul secolului al IV-lea numit și Veacul de Aur al Bisericii primare și începutul celui următor și fiecare dintre ei a avut o contribuție esențială la teologia creștină, fiind numiți "Protectori ai învtățământului teologic". Cei trei teologi sunt prăznuiți și separat, dar, pentru a arăta unitatea de învățătură, Biserica a rânduit o zi de prăznuire comună.  "După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem si nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sâant, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea. De chemi pe unul, vin și ceilalți doi.”

Cei trei ierarhi s-au distins prin lucrarea misionară, socială și teologică din vremea lor.

Sfântul Vasile cel Mare, prin scrierile teologice, apoi prin organizarea Bisericii și mai ales prin faptul că s-a ocupat de asistența socială prin ceea ce se chemă Vasiliada, o instituție care viza grija pentru cei săraci. De la el avem o sfântă Liturghie care se săvârșește de 10 ori pe an.

Sfântul Grigorie de Nazians a fost unul dintre cei mai importanți teologi din Biserica primară. S-a remarcat ca un teolog al Sfintei Treimi.

Sfântul Ioan Gură de Aur a fost un tâlcuitor important al Sfintei Scripturi, un om dedicat întru totul lui Dumnezeu. De la el avem o Sfântă Liturghie care se săvârșește de cele mai multe ori. A scris ca nimeni altul despre preoție.            

Toți cei trei sunt modele pentru preoții de astăzi, precum și pentru cei care doresc să devină preoți.

La un Congres din Grecia din anul 1936, s-a hotărât ca pe viitor Sfinții Trei Ierarhi amintiți să devină patronii spirituali a tuturor instituțiilor de învățământ teologic ai Bisericii Ortodoxe din întreaga lume.

La eveniment, au fost prezenți preoții consilieri de la Centrul Eparhial din Oradea, cadre didactice și studenți de la facultate, prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău, Rectorul Universității din Oradea, prof.univ.dr. Sorin Curilă, Președintele Senatului Universității din Oradea, prof.univ.dr. Daniel Pașca, Cancelarul Senatului Universității din Oradea și câțiva credincioși.

La final, Preasfinția Sa, Episcopul Oradiei a adresat clerului şi credincioșilor prezenţi, dar și tuturor celor care poartă numele Sfinților Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, urări de ani mulți și sănătate și i-a binecuvântat pe cei care au fost de față la această frumoasă manifestare.

 

Biroul de Comunicare

 


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
File is not an image.
Image Image Image Image Image Image Image Image