Academicianului Nicolae Edroiu i-a fost decernat în anul 2012 de către Universitatea din Oradea titlul onorific de Doctor Honoris Causa. Domnia sa a făcut parte din categoria rară a personalităţilor vieţii ştiinţifice şi academice la care nu ştii ce să apreciezi mai întâi: recunoaşterea internă sau pe cea internaţională în mediile istoriografice, câştigată cu multă trudă, la care se adăugau pasiunea pentru scrisul istoric, probitatea morală exemplară și dragostea de neam și țară.

De remarcat este exemplara implicare instituţională, fie că este vorba de Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, de Academia Română, de Institutul de Istorie ”George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române sau de Universitatea din Oradea. De asemenea, Academicianul Nicolae Edroiu a fost apreciat de toţi cei care au avut onoarea să-i stea alături. Profesorul a avut o carieră lungă şi fructuoasă, materializată în demnităţi înalte deţinute, într-o operă vastă şi valoroasă, dar și în formarea unor generații întregi de profesioniști și de oameni cu înalte aspirații morale.

Nicolae Edroiu s-a născut la Olteni-Boboc, judeţul Covasna, la 7 decembrie 1939,  provenind dintr-o familie cu rădăcini în centrul Transilvaniei.

Mai târziu a urmat cursurile Facultății de Istorie şi Filozofie, Secţia de Istorie, a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Calităţile probate l-au calificat pentru ocuparea unui post de preparator la Catedra de Istorie a României (1963-1966), apoi de asistent universitar (1966-1970), lector universitar (1970-1978), conferenţiar universitar (1978-1990) și profesor universitar, începând cu anul 1990. Din 1998, a ocupat, prin concurs, un post de cercetător ştiinţific principal I, la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca al Academiei Române.

În paralel cu îndeplinirea sarcinilor didactice şi-a perfecţionat pregătirea la Universitatea din Belgrad (Serbia), în Bizantinologie şi Slavă veche, 1967-1968, la College d'Europe – Brugges (Belgia), 1970-1971, Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), 1994. A efectuat în mai multe rânduri stagii de documentare la Biblioteca Apostolica Vaticana şi Biblioteca Naţională Centrală „Vittorio Emmanuele II” din Roma, la Biblioteca Şcolii Normale Superioare din Pisa. Între 1966-1970 a urmat programul de pregătire doctorală în specialitatea Istorie (Medievală şi Premodernă), în 1974 susţinând teza cu titlul: Ecourile europene ale Răscoalei lui Horea (1784-1785).

 Îndelungata carieră universitară a profesorului Edroiu s-a desfăşurat cu acelaşi succes, atât în plan  ştiinţific, didactic, cât şi în cel managerial. A deţinut funcţia de Prorector al Universităţii ”Babeş-Bolyai” între anii 1984-1990, în anul 1999 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar de la 1 noiembrie 2007, a fost numit director al Institutului „George Bariţiu” al Academiei Române. Față de Universitatea din Oradea, academicianul Nicolae Edroiu s-a manifestat ca un adevărat prieten și susținător înțelegându-i pe deplin rosturile și menirea la frontiera vestică a spațiului românesc.

Conducerea Universității din Oradea împreună cu membrii și colegii Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, dar și cu Școala Doctorală în Istorie și cu membrii Centrului de Studii Interdisciplinare din cadrul UO își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a unui om de mare de valoare pentru mediul universitar și academic românesc.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Image