Sesiunea studenţească este sponsorizată de companii importante din ţară.

      Din partea Universităţii din Oradea au participat 8 studenţi de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, specializările Automatică şi Informatică Aplicată, Electronică Aplicată şi Calculatoare. Lucrările realizate de către studenţi au fost selectate la nivelul Facultăţii I.E.T.I.

       În urma desfăşurării sesiunii mai sus-menţionate, au fost premiate cu locul I lucrările studenţilor: David Sandor TUNYOGI şi Gabriel Daniel KOVACS de la specializarea Electronică Aplicată.

      Titlurile lucrărilor sunt:

  • Consideraţii asupra impelmentării hardware a unui robot de tip enhanced time follower;
  • Consideraţii asupra implementării programului de comandă pentru un robot de tip enhanced time follower.

     Menţionăm că studenţii au conceput şi realizat, prin eforturi proprii, respectivul robot.

Decan,

prof.univ.dr.ing. Mircea GORDAN